English Arabic Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Filipino French German Greek Indonesian Italian Japanese Korean Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Thai Turkish

Games en Apps voor Android

EULA Licentie

1 1 1 1 1 Waardering 3.26 (39 Stemmen)

AndroidFreeDownload.net - EULA

Copyright (c) 2014 AndroidFreeDownload.net

*** EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST ***

BELANGRIJK: LEES DEZE LICENTIE ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE SOFTWARE.

1. LICENTIE

Door het ontvangen, openen van het bestand pakket, en / of met behulp van AndroidFreeDownload.net ("Software") die deze software, gaat u ermee akkoord dat deze eindgebruikers User License Agreement (EULA) is een juridisch bindend en geldig contract en stemt gebonden te zijn . U gaat akkoord met de intellectuele eigendomsrechten en alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

Tenzij u een andere licentie-overeenkomst door AndroidFreeDownload.net ondertekend uw gebruik van AndroidFreeDownload.net Software geeft uw acceptatie van deze licentieovereenkomst en garantie.

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst, AndroidFreeDownload.net verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, zonder recht op sublicentie, om AndroidFreeDownload.net Software te gebruiken in overeenstemming met deze overeenkomst en eventuele andere schriftelijke overeenkomst met AndroidFreeDownload.net. AndroidFreeDownload.net niet de titel van AndroidFreeDownload.net Software aan u overgedragen; de aan u verleende licentie is niet een verkoop. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst tussen AndroidFreeDownload.net en de afnemers of gebruikers van AndroidFreeDownload.net Software.

Indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst gebonden te zijn, verwijder AndroidFreeDownload.net software van uw computer nu en, indien van toepassing, onmiddellijk terug te keren naar AndroidFreeDownload.net per post kopieën van AndroidFreeDownload.net Software en de bijbehorende documentatie en verpakking in uw bezit.

2. DISTRIBUTIE

AndroidFreeDownload.net software en de licentie hierin verleende mag niet worden gekopieerd, gedeeld, gedistribueerd, doorverkocht, om opnieuw te koop aangeboden, overgedragen of sub-licentie geheel of gedeeltelijk, behalve dat u een exemplaar kunnen maken uitsluitend bedoeld archief. Voor informatie over de herverdeling van AndroidFreeDownload.net Software contact AndroidFreeDownload.net.

3. GEBRUIKERSOVEREENKOMST

3.1 Gebruik

Uw licentie voor AndroidFreeDownload.net Software te gebruiken is beperkt tot het aantal aangeschafte licenties door u. Gij zult niet toestaan ​​dat anderen om kopieën van AndroidFreeDownload.net Software gebruiken, kopiëren of te evalueren.

3.2 Gebruiksbeperkingen

U mag AndroidFreeDownload.net Software te gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten en niet voor onwettige doeleinden. Zonder het voorgaande te beperken, het gebruik, openbaarmaking of verspreiding van AndroidFreeDownload.net Software samen met materiaal dat pornografisch, racistisch, vulgair, obsceen, smadelijk, lasterlijk, beledigend, het bevorderen van haat, discriminatie of weergeven van vooroordelen op grond van godsdienst, etnische erfenis, ras, seksuele geaardheid of leeftijd is ten strengste verboden.

Elk gelicentieerd exemplaar van AndroidFreeDownload.net Software mag op een enkele computer locatie door een gebruiker. Gebruik van AndroidFreeDownload.net Software betekent dat u hebt geplaatst, geïnstalleerd, of lopen AndroidFreeDownload.net Software op een computer of een soortgelijk apparaat. Als u AndroidFreeDownload.net Software op een multi-user platform, server of netwerk installeert, moet iedere individuele gebruiker van AndroidFreeDownload.net Software afzonderlijk worden gelicentieerd.

U mag een kopie van AndroidFreeDownload.net Software maken voor back-up doeleinden, mits je maar een exemplaar geïnstalleerd op een computer wordt gebruikt door een persoon. Andere gebruikers kunnen niet uw exemplaar van AndroidFreeDownload.net Software te gebruiken. De opdracht, in sublicentie te geven, netwerken, verkoop of distributie van kopieën van AndroidFreeDownload.net Software is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AndroidFreeDownload.net. Het is een schending van deze overeenkomst toe te wijzen, verkopen, delen, uitlenen, verhuren, leasen, lenen, netwerk of de overdracht van het gebruik van AndroidFreeDownload.net Software. Als er een ander dan jezelf persoon gebruikt AndroidFreeDownload.net software in uw naam geregistreerd, ongeacht of het is tegelijkertijd of verschillende tijdstippen, dan is deze overeenkomst wordt geschonden en u bent verantwoordelijk voor die overtreding zijn!

3.3 Copyright Beperking

Deze Software bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen en ander beschermd materiaal. Gij zult niet, en zal niet proberen, aanpassen, reverse engineeren, disassembleren of decompileren AndroidFreeDownload.net Software. Ook kunt u eventuele afgeleide werken of andere werken die zijn gebaseerd op of zijn afgeleid van AndroidFreeDownload.net Software geheel of gedeeltelijk te creëren.

AndroidFreeDownload.net 's naam, het logo en grafische bestanden die AndroidFreeDownload.net Software vormt, wordt echter niet worden gebruikt op een manier om producten ontwikkeld met AndroidFreeDownload.net Software promoten. AndroidFreeDownload.net blijft hij als enige en exclusieve eigendom van alle rechten, titels en belangen in en op AndroidFreeDownload.net Software en alle intellectuele eigendomsrechten daarop betrekking. Auteursrecht en internationale verdragen auteursrecht voorzieningen beschermen alle delen van AndroidFreeDownload.net software, producten en diensten. Geen programma, code, deel, beeld, audio sample of tekst mag worden gekopieerd of gebruikt worden op enigerlei wijze door de gebruiker behalve zoals bedoeld binnen de grenzen van de single user programma. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden voor AndroidFreeDownload.net.

3.4 Beperking van verantwoordelijkheid

U zult vrijwaren en verdedigen AndroidFreeDownload.net, zijn werknemers, agenten en distributeurs tegen enige en alle claims, rechtszaken, de vraag en de kosten die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van AndroidFreeDownload.net 's Software.

In geen geval (inclusief, zonder beperking, in het geval van nalatigheid) zal AndroidFreeDownload.net, haar werknemers, agenten of distributeurs zijn aansprakelijk voor enige gevolgschade, incidentele, indirecte, speciale of bestraffende schade dan ook (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van winst, verlies van gebruik, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van informatie of gegevens, of geldelijk verlies), in verband met of voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst, AndroidFreeDownload.net Software of het gebruik of de onmogelijkheid tot AndroidFreeDownload.net Software te gebruiken of de uitrusting, de werking of het gebruik van andere zaken hieronder of op basis van contract, onrechtmatige daad of enige andere theorie met inbegrip van nalatigheid.

AndroidFreeDownload.net 's volledige aansprakelijkheid, zonder uitzondering, wordt beperkt tot de klanten terugbetaling van de aankoopprijs van de software (maximum van de laagste van de door u en de adviesprijs zoals vermeld door AndroidFreeDownload.net betaalde bedrag) in ruil voor de retournering van het product, alle kopieën, kentekenbewijs en handleidingen, en alle materialen die een overdracht van licentie van de klant terug naar AndroidFreeDownload.net vormen.

3.5 Garanties

Behalve zoals uitdrukkelijk schriftelijk verklaard, AndroidFreeDownload.net geeft geen garanties met betrekking tot deze software en sluit uitdrukkelijk alle andere garanties, expliciet of impliciet, mondeling of schriftelijk, inclusief, zonder beperking, alle impliciete garanties van handelskwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

3.6 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door het recht van het Portugal van toepassing daarin. U hierbij onherroepelijk attorn en voorleggen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Portugal daaruit. Indien enige bepaling onwettig, nietig of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling scheidbaar geacht van deze licentie en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

3.7 Beëindiging

Elke niet-naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst zal resulteren in een automatische en onmiddellijke beëindiging van deze licentie. Bij beëindiging van deze licentie hierin verleend om welke reden dan ook, gaat u akkoord met onmiddellijk te staken het gebruik van AndroidFreeDownload.net Software en alle kopieën van AndroidFreeDownload.net software onder deze overeenkomst geleverde vernietigen. De financiële verplichtingen die door u zal de afloop of beëindiging van deze licentie te overleven.

4. AFWIJZING VAN GARANTIE

DEZE SOFTWARE en de bijbehorende DOSSIERS WORDEN VERKOCHT "ZOALS HET IS", ZONDER GARANTIE MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF VERKOOPBAARHEID OF ENIGE ANDERE GARANTIE expliciet of impliciet. DEZE DISCLAIMER Betreft alle bestanden die zijn gegenereerd en bewerkt door AndroidFreeDownload.net software.

5. TOESTEMMING VAN GEBRUIK VAN GEGEVENS

U gaat ermee akkoord dat AndroidFreeDownload.net kunnen verzamelen en gebruiken die op enigerlei wijze informatie als onderdeel van de productondersteuning dienstverlening aan u, indien van toepassing, met betrekking tot AndroidFreeDownload.net Software.AndroidFreeDownload.net kunnen deze informatie ook gebruiken om u hierover informeren welke kunnen zijn van gebruik of voor u interessant.