English Arabic Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Filipino French German Greek Indonesian Italian Japanese Korean Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Thai Turkish

Gry i Aplikacje dla Androida

Licencja EULA

1 1 1 1 1 Ocena 3.26 (39 głosów)

AndroidFreeDownload.net - EULA

Copyright (c) 2014 AndroidFreeDownload.net

*** Umowa licencyjna użytkownika ***

WAŻNE: PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ LICENCJĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA.

1. LICENCJA

Przyjąwszy, otwierając plik pakietu i / lub za pomocą AndroidFreeDownload.net ("oprogramowanie"), zawierający oprogramowanie, zgadzasz się, że niniejsza Umowa użytkownika końcowego użytkownika licencji (EULA) jest prawnie wiążąca i obowiązuje umowa i zgodzić się na związanie się . Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej oraz wszystkich postanowień i warunków niniejszej Umowy.

Chyba że masz inną umowę licencyjną podpisaną przez AndroidFreeDownload.net używanie AndroidFreeDownload.net Oprogramowanie oznacza akceptację umowy licencyjnej oraz gwarancji.

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, AndroidFreeDownload.net udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalne licencji, bez prawa do sublicencji, aby korzystać AndroidFreeDownload.net Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz wszelkich innych pisemnej umowy z AndroidFreeDownload.net. AndroidFreeDownload.net nie przenosi tytuł AndroidFreeDownload.net Oprogramowanie do Ciebie; Licencja udzielona na Ciebie nie jest na sprzedaż. Umowa ta jest wiążąca umowa prawna między AndroidFreeDownload.net i nabywców lub użytkowników AndroidFreeDownload.net Software.

Jeśli nie zgadzasz się na związanie się niniejszą umową, usuń AndroidFreeDownload.net oprogramowania z komputera teraz i, jeżeli dotyczy, niezwłocznie powrócić do AndroidFreeDownload.net pocztą żadnych kopii AndroidFreeDownload.net Oprogramowanie i związanej z nim dokumentacji i pakowania w swoim posiadaniu.

2. DYSTRYBUCJA

AndroidFreeDownload.net oprogramowania i licencji udzielonej w niniejszym dokumencie nie mogą być kopiowane, wspólne, rozpowszechniane, ponownie sprzedany, oferowane do ponownej sprzedaży, przeniesienia lub sub-licencji, w całości ani w części, z wyjątkiem, że może wykonać jedną kopię wyłącznie dla celów archiwalnych. Aby uzyskać informacje dotyczące redystrybucji AndroidFreeDownload.net Software Kontakt AndroidFreeDownload.net.

3. UMOWA UŻYTKOWNIKA

3.1 Zastosowanie

Licencja na używanie AndroidFreeDownload.net Oprogramowania jest ograniczona do liczby licencji nabytych przez Ciebie. Nie zezwala innym na używanie, kopiowanie lub ocenić kopie AndroidFreeDownload.net Software.

3.2 Ograniczenia użycia

Będziesz korzystać AndroidFreeDownload.net oprogramowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a nie do celów niezgodnych z prawem. Bez uszczerbku dla powyższego, odtwarzanie lub dystrybucji AndroidFreeDownload.net Oprogramowanie wraz z materiałów pornograficznych, rasistowskich, wulgarnych, obscenicznych, oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, promowanie nienawiści, dyskryminacji lub wyświetlania uprzedzenia oparte na religii, dziedzictwa etnicznego, rasy, orientację seksualną lub wiek jest surowo zabronione.

Każdy licencjonowany egzemplarz AndroidFreeDownload.net Oprogramowanie może być używane na jednej lokalizacji komputera przez jednego użytkownika. Zastosowanie AndroidFreeDownload.net Oprogramowanie oznacza, że ​​masz załadowany, zainstalowane lub uruchamiane AndroidFreeDownload.net oprogramowania na komputerze lub podobnym urządzeniem. Jeśli zainstalujesz AndroidFreeDownload.net Programu na wielu użytkowników platformy, serwera lub sieci, każdy indywidualny użytkownik AndroidFreeDownload.net Oprogramowanie musi być licencjonowane oddzielnie.

Użytkownik może wykonać jedną kopię AndroidFreeDownload.net Oprogramowanie na potrzeby kopii zapasowej, jeżeli masz tylko jedna kopia zainstalowana na jednym komputerze jest używany przez jedną osobę. Inni użytkownicy nie mogą korzystać z kopii AndroidFreeDownload.net Software. Cesja, udzielać sublicencji, sieci, sprzedaż lub dystrybucja kopii AndroidFreeDownload.net Oprogramowanie jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody AndroidFreeDownload.net. To jest naruszenie tej umowy do przypisania, sprzedaży, akcje, pożyczki, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sieci lub przeniesienia wykorzystanie AndroidFreeDownload.net Software. Jeśli jakakolwiek osoba inna niż sobie używa AndroidFreeDownload.net oprogramowania zarejestrowanego w Twoim imieniu, niezależnie od tego, czy jest to w tym samym czasie lub w różnym czasie, to umowa jest łamane i jesteś odpowiedzialny za to naruszenie!

3.3 Prawa autorskie Ograniczenie

Ten program zawiera materiałów chronionych prawem autorskim, tajemnice handlowe i inne materiały zastrzeżoną. Użytkownik nie może i nie powinien próbować, modyfikować, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji lub dekodowania AndroidFreeDownload.net Software. Nie można tworzyć żadnych prac pochodnych lub inne prace, które są oparte na lub pochodzących od AndroidFreeDownload.net Oprogramowania w całości lub w części.

AndroidFreeDownload.net jest nazwa, logo i grafiki plik, który reprezentuje AndroidFreeDownload.net oprogramowania nie są w żaden sposób wykorzystywane do promowania produktów opracowanych z AndroidFreeDownload.net Software. AndroidFreeDownload.net zachowuje wyłączne prawo własności do wszystkich praw, tytułów i roszczeń w zakresie do AndroidFreeDownload.net Oprogramowania i wszelkich praw własności intelektualnej odnoszących się do niego. Przepisy prawa autorskiego i międzynarodowego traktatu autorskich chronić wszystkie części AndroidFreeDownload.net oprogramowania, produktów i usług. Żaden program, kod, część, obraz, próbki audio lub tekst może być kopiowane lub wykorzystywane w jakikolwiek sposób przez użytkownika, z wyjątkiem przeznaczony w granicach jednolitego programu użytkownika. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone na podstawie niniejszej Umowy są zastrzeżone dla AndroidFreeDownload.net.

3.4 Ograniczenie odpowiedzialności

Będziesz zwalnia z odpowiedzialności, i bronić AndroidFreeDownload.net, swoich pracowników, agentów i dystrybutorów na wszelkich roszczeń, postępowań, popyt i koszty wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z oprogramowania AndroidFreeDownload.net 's.

W żadnym przypadku (w tym, bez ograniczeń, w przypadku zaniedbania) będzie AndroidFreeDownload.net, jej pracowników, agentów lub dystrybutorów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne, przypadkowe, pośrednie, specjalne lub odszkodowania za straty moralne w ogóle (w tym, bez ograniczenia, szkody za utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, przerwę w działalności, utratę informacji lub danych, lub straty finansowe), w związku z lub wynikające lub związane z niniejszą Umową, AndroidFreeDownload.net oprogramowania lub wykorzystania lub niemożności użytkowania oprogramowania lub AndroidFreeDownload.net wyposażenie, wydajność lub stosowanie wszelkich innych kwestii wynikające z Umowy, czy na podstawie umowy, czynu niedozwolonego lub innej teorii, w tym zaniedbania.

AndroidFreeDownload.net "cały ów odpowiedzialność, bez wyjątku, jest ograniczona do klientów zwrotu ceny zakupu Oprogramowania (maksymalna jest mniejsza od kwoty zapłaconej przez Klienta i sugerowanej cenie detalicznej wymienionych przez AndroidFreeDownload.net) w zamian za zwrot produktu, wszystkie kopie, dokumenty rejestracyjne i podręczniki i wszystkie materiały, które stanowią przeniesienie licencji z klienta z powrotem do AndroidFreeDownload.net.

3.5 Gwarancje

Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w piśmie, AndroidFreeDownload.net nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do tego oprogramowania i wyraźnie wyklucza wszelkie inne gwarancje, wyraźnych lub dorozumianych, ustne lub pisemne, w tym, bez ograniczeń, wszelkich dorozumianych gwarancji jakości handlowej lub przydatności do określonego celu.

3.6 Prawo właściwe

Niniejsza Umowa podlega prawu w Portugalii obowiązującym w nich. Niniejszym nieodwołalnie attorn i przedkłada niewyłącznej jurysdykcji sądów Portugalii z nich. Jeśli jakiekolwiek postanowienie uznaje się za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie będzie uważane za wyłączone z niniejszej Licencji i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

3.7 Wypowiedzenie

Wszelkie nieprzestrzeganie zasad i warunków niniejszej Umowy spowoduje automatyczne i natychmiastowe rozwiązanie niniejszej licencji. Po rozwiązaniu niniejszej licencji udzielonej tu z jakiejkolwiek przyczyny, zgadzasz się natychmiast zaprzestać korzystania z AndroidFreeDownload.net Oprogramowania oraz zniszczyć wszystkie kopie AndroidFreeDownload.net Oprogramowanie dostarczane w ramach niniejszej Umowy. Zobowiązania finansowe poniesione przez Ciebie są po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej licencji.

4. OGRANICZENIE

Niniejsze oprogramowanie i załączonych plików są SPRZEDANE "jak jest", bez żadnych gwarancji co do sprawności LUB SPRZEDAŻY LUB INNYCH GWARANCJI, bezpośrednich lub domyślnych. TO ZASTRZEŻENIE dotyczy wszystkich plików generowanych i redakcja AndroidFreeDownload.net oprogramowania oraz.

5. ZGODA wykorzystania danych

Zgadzasz się, że AndroidFreeDownload.net mogą zbierać i wykorzystywać informacje zebrane w dowolny sposób w ramach usług pomocy technicznej świadczonych tobie, jeśli w ogóle, związane AndroidFreeDownload.net Software.AndroidFreeDownload.net mogą wykorzystać te informacje, aby zapewnić Państwu, które zawiadomień mogą być przydatne lub interesujące.