English Arabic Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Filipino French German Greek Indonesian Italian Japanese Korean Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Thai Turkish

เกมและ Apps สำหรับ Android

EULA ใบอนุญาต

1 1 1 1 1 คะแนน 3.26 (39 โหวต)

AndroidFreeDownload.net - EULA

Copyright (c) 2014 AndroidFreeDownload.net

*** อนุญาตใช้งานข้อตกลง ***

สำคัญ: โปรดอ่านใบอนุญาตนี้อย่างละเอียดก่อนใช้ซอฟต์แวร์นี้

1. ใบอนุญาต

โดยได้รับการเปิดแพคเกจแฟ้มและ / หรือการใช้ AndroidFreeDownload.net ("ซอฟต์แวร์") ที่มีซอฟต์แวร์นี้คุณยอมรับว่านี้ผู้ใช้ข้อตกลงใบอนุญาตของผู้ใช้ (EULA) เป็นผลผูกพันตามกฎหมายและถูกต้องตามสัญญาและตกลงที่จะผูกพันตามมัน . คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและทุกข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

ถ้าคุณมีข้อตกลงใบอนุญาตที่แตกต่างกันลงนามโดย AndroidFreeDownload.net การใช้ซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net บ่งชี้ว่าคุณยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตนี้และการรับประกัน

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ AndroidFreeDownload.net ทุนให้กับคุณ จำกัด ไม่ผูกขาดใบอนุญาตไม่สามารถโอนสิทธิในการได้โดยไม่ต้องย่อยใบอนุญาตในการใช้ซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net ให้สอดคล้องกับข้อตกลงนี้และข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ อื่น ๆ ที่มี AndroidFreeDownload.net AndroidFreeDownload.net ไม่ได้โอนเป็นชื่อของซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net กับคุณ ได้รับใบอนุญาตให้กับคุณไม่ได้ขาย ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่าง AndroidFreeDownload.net และผู้ซื้อหรือผู้ใช้ซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net

หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้เอา AndroidFreeDownload.net ซอฟแวร์จากคอมพิวเตอร์ของคุณตอนนี้และถ้ามีกลับไปทันที AndroidFreeDownload.net จดหมายสำเนาของซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net และเอกสารที่เกี่ยวข้องและบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในความครอบครองของคุณ

2. การกระจาย

AndroidFreeDownload.net ซอฟแวร์และได้รับใบอนุญาตในที่นี้จะไม่สามารถคัดลอกที่ใช้ร่วมกันกระจายอีกครั้งขายที่นำเสนอใหม่ขายโอนหรือย่อยได้รับใบอนุญาตในทั้งหมดหรือบางส่วนยกเว้นว่าคุณอาจทำสำเนาเพื่อเก็บเพียง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายของการติดต่อ AndroidFreeDownload.net ซอฟต์แวร์ AndroidFreeDownload.net

3. ข้อตกลงผู้ใช้

3.1 การใช้งาน

ใบอนุญาตของคุณที่จะใช้ซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net จะ จำกัด จำนวนใบอนุญาตซื้อโดยคุณ ท่านจะต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้คัดลอกหรือการประเมินสำเนาของซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net

3.2 ข้อ จำกัด การใช้งาน

คุณจะต้องใช้ซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net ในการปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ใด โดยไม่ จำกัด ที่กล่าวมาใช้การแสดงผลหรือการกระจายของซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net ร่วมกับวัสดุที่เป็นลามกชนชั้นหยาบคายลามกอนาจารหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทที่ไม่เหมาะสมความเกลียดชังการส่งเสริมการแบ่งแยกหรือการแสดงความอยุติธรรมบนพื้นฐานของศาสนามรดกชาติพันธุ์เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศหรืออายุเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

แต่ละสำเนาใบอนุญาตของซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net อาจนำไปใช้กับสถานที่ตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเดียวโดยผู้ใช้คนหนึ่ง การใช้ซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net หมายความว่าคุณได้โหลดติดตั้งหรือเรียกใช้ AndroidFreeDownload.net ซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน หากคุณติดตั้งซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net ลงบนผู้ใช้หลายแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของแต่ละผู้ใช้ส่วนบุคคลของซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net ต้องได้รับอนุญาตแยกต่างหาก

คุณอาจจะทำสำเนาของซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net เพื่อสำรองให้คุณมีเพียงหนึ่งสำเนาติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งถูกนำมาใช้โดยคนคนหนึ่ง คนอื่นอาจจะไม่ใช้สำเนาของซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net ที่ได้รับมอบหมายออกใบอนุญาตเครือข่ายการขายหรือการกระจายสำเนาของซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AndroidFreeDownload.net มันเป็นการละเมิดข้อตกลงที่จะกำหนดขายหุ้นให้ยืมเช่าให้เช่าให้ยืมเครือข่ายหรือโอนการใช้ซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net นี้ ถ้าคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองใด ๆ ที่ใช้ซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net ลงทะเบียนในชื่อของคุณโดยไม่คำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นในเวลาเดียวกันหรือเวลาที่แตกต่างกันแล้วข้อตกลงนี้จะถูกละเมิดและคุณมีความรับผิดชอบสำหรับการละเมิดที่

3.3 ข้อ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์

ซอฟแวร์นี้มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ความลับทางการค้าและวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ คุณจะไม่ได้และจะไม่พยายามที่จะแก้ไขวิศวกรย้อนกลับหรือถอดแยก AndroidFreeDownload.net ซอฟแวร์ หรือคุณสามารถสร้างผลงานต่อเนื่องใด ๆ หรืองานที่มีพื้นฐานอยู่บนหรือมาจาก AndroidFreeDownload.net ซอฟต์แวร์ในทั้งหมดหรือบางส่วน

AndroidFreeDownload.net ชื่อโลโก้และกราฟิกที่แสดงถึงไฟล์ AndroidFreeDownload.net ซอฟแวร์จะไม่ถูกนำมาใช้ในทางที่จะส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาซอฟแวร์ใด ๆ AndroidFreeDownload.net AndroidFreeDownload.net ยังคงเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวและพิเศษทุกชื่อที่เหมาะสมและความสนใจในและ AndroidFreeDownload.net ซอฟแวร์และทุกสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น กฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศบทบัญญัติปกป้องทุกส่วนของซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net ผลิตภัณฑ์และบริการ ไม่มีโปรแกรมรหัสส่วนภาพตัวอย่างเสียงหรือข้อความที่อาจมีการคัดลอกหรือนำไปใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยผู้ใช้ยกเว้นตามที่ตั้งใจไว้ภายในขอบเขตของโปรแกรมที่ผู้ใช้เพียงครั้งเดียว สงวนมิได้อนุญาตโดยชัดที่นี้จะสงวนไว้สำหรับ AndroidFreeDownload.net

3.4 ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ

ท่านจะชดเชยถือเป็นอันตรายและปกป้อง AndroidFreeDownload.net พนักงานของตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายใด ๆ กับการเรียกร้องทั้งหมดและการดำเนินการความต้องการและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหรือในทางที่เชื่อมต่อกับการใช้ซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net 'ใด ๆ

ในกรณีที่ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงในกรณีที่มีความประมาท) ไม่มี AndroidFreeDownload.net, พนักงานตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่ายจะต้องรับผิดชอบผลสืบเนื่องอุบัติเหตุทางอ้อมความเสียหายใด ๆ เป็นพิเศษหรือการลงโทษใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายสำหรับการสูญเสีย ของผลกำไรของการสูญเสียในการใช้งานธุรกิจหยุดชะงักการสูญเสียของข้อมูลหรือข้อมูลหรือการสูญเสียเงิน) ในการเชื่อมต่อกับหรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ AndroidFreeDownload.net ซอฟแวร์หรือการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้ซอฟแวร์หรือ AndroidFreeDownload.net ตกแต่งประสิทธิภาพการทำงานหรือการใช้เรื่องอื่น ๆ ที่นี้ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของสัญญาการละเมิดหรือทฤษฎีอื่น ๆ รวมทั้งความประมาท

AndroidFreeDownload.net ของทั้งความรับผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นจะถูก จำกัด ให้กับลูกค้าที่ชำระเงินคืนของราคาซื้อซอฟแวร์ (สูงสุดเป็นเลสเบี้ยนของจำนวนเงินที่จ่ายโดยคุณและราคาขายปลีกที่แนะนำที่ระบุไว้โดย AndroidFreeDownload.net) เพื่อแลกกับ การกลับมาของผลิตภัณฑ์สำเนาเอกสารการลงทะเบียนและคู่มือและวัสดุทั้งหมดที่ประกอบการโอนใบอนุญาตจากลูกค้ากลับไป AndroidFreeDownload.net

3.5 การรับประกัน

ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในการเขียน AndroidFreeDownload.net ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟแวร์นี้และชัดแจ้งไม่รวมการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดที่แสดงหรือโดยนัยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยใด ๆ ของที่มีคุณภาพขายได้หรือความเหมาะสมสำหรับ วัตถุประสงค์เฉพาะ

3.6 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของโปรตุเกสนั้นสามารถใช้งานได้ คุณขอเพิกถอน Attorn และส่งไปยังเขตอำนาจไม่ผูกขาดของศาลของโปรตุเกสจากนั้น หากบทบัญญัติใด ๆ ที่จะต้องได้รับการพิจารณาที่ผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้อย่างอื่นแล้วการที่จะถือว่าแยกจากสัญญานี้และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้บทบัญญัติอื่น ๆ

3.7 การบอกเลิกสัญญา

ความล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะมีผลในการเลิกจ้างโดยอัตโนมัติและทันทีใบอนุญาตนี้ เมื่อมีการยกเลิกใบอนุญาตที่ได้รับไว้ในที่นี้ด้วยเหตุผลใด ๆ นี้คุณตกลงที่จะยุติการใช้ซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net และทำลายสำเนาทั้งหมดของซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net มาภายใต้ข้อตกลงนี้ ภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นโดยที่คุณจะอยู่รอดได้หมดอายุหรือเลิกสัญญาอนุญาตนี้

4. ปฏิเสธการรับประกัน

ซอฟต์แวร์นี้และไฟล์ประกอบ SOLD "ตามสภาพ" และไม่มีการรับประกันผลการดำเนินงานเป็นไปหรือพาณิชย์หรือการรับประกันอื่นใดไม่ว่าจะแสดงหรือโดยนัย การปฏิเสธความรับผิดนี้กังวลไฟล์ที่สร้างและแก้ไขโดยซอฟท์แว AndroidFreeDownload.net AS ดี

5. ความยินยอมของการใช้ข้อมูล

คุณยอมรับว่า AndroidFreeDownload.net อาจจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่รวบรวมในลักษณะใดเป็นส่วนหนึ่งของบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับคุณถ้ามีที่เกี่ยวข้องกับ AndroidFreeDownload.net Software.AndroidFreeDownload.net ยังอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้แจ้งให้คุณที่ อาจจะมีการใช้งานหรือที่สนใจของคุณ