English Arabic Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Filipino French German Greek Indonesian Italian Japanese Korean Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Thai Turkish

Android için Oyunlar ve Uygulamalar

EULA Lisansı

1 1 1 1 1 Puanlama 3.26 (39 Oylar)

AndroidFreeDownload.net - EULA

Copyright (c) 2014 AndroidFreeDownload.net

*** SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ ***

ÖNEMLİ: Bu yazılımı kullanmadan önce BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİ OKUYUN LÜTFEN.

1.. LİSANS

, Alan dosya paketini açarak ve / veya bu yazılımı içeren AndroidFreeDownload.net ("Yazılım") kullanarak, bu Son Kullanıcı Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) yasal olarak bağlayıcı ve geçerli sözleşme olduğunu kabul ve ona bağlı olmayı kabul . Sen fikri mülkiyet yasaları ve bu Sözleşmenin şartları ve koşulları tüm uymayı kabul edersiniz.

Eğer AndroidFreeDownload.net tarafından imzalanmış bir farklı lisans anlaşması yoksa AndroidFreeDownload.net Yazılımı kullanımınız bu lisans anlaşması ve garanti kabul ettiğinizi gösterir.

Bu Anlaşmanın hükümlerine tabi, AndroidFreeDownload.net sizin bu Anlaşma ile diğer herhangi bir yazılı anlaşma uyarınca AndroidFreeDownload.net Yazılımı kullanmak için alt lisans hakkı olmaksızın sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans, hibe AndroidFreeDownload.net. AndroidFreeDownload.net size AndroidFreeDownload.net Yazılım başlığını aktarmak değil; size verilen lisans satışı değildir. Bu anlaşma AndroidFreeDownload.net ve AndroidFreeDownload.net Yazılımı satın ya da kullanıcılar arasında bir bağlayıcı yasal bir anlaşmadır.

Bu anlaşmaya bağlı olmayı kabul etmiyorsanız, artık bilgisayarınızdan AndroidFreeDownload.net yazılımı kaldırmak ve, varsa, derhal posta ile AndroidFreeDownload.net için AndroidFreeDownload.net Yazılım ve elinizdeki ilgili belgelerin ve ambalaj herhangi bir nüshayı.

2. DAĞITIM

AndroidFreeDownload.net Yazılım ve burada verilen lisansı arşiv amaçlı bir kopyasını yapabilir dışında, kopyalanamaz, dağıtılamaz, yeniden satılan, yeniden satışa sunulan, transfer tamamen veya kısmen alt lisanslı edilmeyecektir. AndroidFreeDownload.net Yazılım temas AndroidFreeDownload.net dağıtılması hakkında bilgi için.

3.. KULLANICI SÖZLEŞMESİ

3.1 Kullanım

AndroidFreeDownload.net Yazılımı kullanmak için lisans sizin tarafınızdan satın alınan lisans sayısı ile sınırlıdır. Başkalarının AndroidFreeDownload.net Yazılımın kopyalarını kullanma, kopyalama veya değerlendirmek için izin vermeyecektir.

3.2 Kullanım Kısıtlamaları

Siz herhangi bir yasadışı amaçla yürürlükteki tüm kanunlara ve olmayan uygun AndroidFreeDownload.net Yazılımı kullanmak zorundadır. Birlikte pornografik malzeme, ırkçı, kaba, müstehcen, iftira, iftira niteliğinde, küfürlü, teşvik nefret, dine dayalı önyargı ayrımcılık veya görüntüleme ile yukarıdaki, kullanımı, görüntü veya AndroidFreeDownload.net Yazılımın dağıtımını sınırlama olmadan, etnik miras, ırk, cinsel yönelim ya da yaş kesinlikle yasaktır.

AndroidFreeDownload.net Yazılım her lisanslı kopyası bir kullanıcı tarafından tek bir bilgisayarı yere kullanılabilir. AndroidFreeDownload.net Yazılım Kullanımı Eğer bir bilgisayar ya da benzer bir cihaz üzerinde yüklü, yüklü veya AndroidFreeDownload.net Yazılım çalıştırmak demektir. Bir çok kullanıcı platformu, sunucu veya ağ üzerine AndroidFreeDownload.net Yazılım yüklerseniz, AndroidFreeDownload.net Yazılım her bireysel kullanıcı ayrı olarak lisanslı olmalıdır.

Eğer sadece tek bir kopyasını tek bir kişi tarafından kullanılan bir bilgisayarda yüklü olması sağlayarak, yedekleme amacıyla AndroidFreeDownload.net Yazılımın bir kopyasını yapabilir. Diğer kullanıcılar AndroidFreeDownload.net Yazılım kopyasını kullanamaz. Atama, alt lisansını veremez, ağ, satış veya AndroidFreeDownload.net Yazılımın kopyalarının dağıtımı kesinlikle AndroidFreeDownload.net önceden yazılı izni olmadan yasaktır. Bu, atamak satmak, hisse, kredi, kira, kiralama, ödünç, ağ veya AndroidFreeDownload.net Yazılımın kullanımını aktarmak için bu anlaşmanın bir ihlalidir. Kendiniz dışında herhangi bir kişinin adına kayıtlı AndroidFreeDownload.net Yazılım kullanıyorsa, ne olursa olsun, aynı anda veya farklı zamanlarda olup olmadığını, daha sonra bu anlaşma ihlal ediliyor ve bu ihlali sorumludur!

3.3 Telif Hakkı Kısıtlama

Bu Yazılım telif, ticari sırlar ve diğer özel malzeme içerir. Sen yapmayacaksın, ve, AndroidFreeDownload.net Yazılım, değiştirmek ters mühendislik, sökmeye ya da koda girişiminde bulunamaz. Ne de herhangi bir türev işler veya dayalı tamamen veya kısmen AndroidFreeDownload.net Yazılım'dan türetilen diğer eserleri yaratabilirsiniz.

AndroidFreeDownload.net Yazılım temsil AndroidFreeDownload.net 'adı, logo ve grafik dosya AndroidFreeDownload.net Yazılımı ile geliştirilen ürünleri tanıtmak için herhangi bir şekilde kullanılamaz. AndroidFreeDownload.net tüm hak, mülkiyet ve AndroidFreeDownload.net Yazılım ve ilgi ve bununla ilgili tüm Fikri Mülkiyet haklarının tek ve münhasır mülkiyeti korur. Telif hakkı yasası ve uluslararası telif hakkı antlaşma hükümleri AndroidFreeDownload.net Yazılımın tüm parçaları, ürün ve hizmetlerini korumak. Hiçbir program, kod, bölüm, görüntü, ses örnekleme veya metin tek kullanıcı programı sınırları içinde amaçlanan haricinde kullanıcı tarafından kopyalanamaz veya herhangi bir şekilde kullanılabilir. Açıkça verilmeyen tüm haklar aşağıda AndroidFreeDownload.net için ayrılmıştır.

Sorumluluk 3.4 Sınırlandırılması

Sen, tazmin etmeyi ve her türlü iddia, tutanaklar, talep ve AndroidFreeDownload.net 's Yazılımını kullanımı ile bağlantılı herhangi bir şekilde veya sonuçlanan maliyetler karşı AndroidFreeDownload.net, çalışanları, acenteleri ve distribütörleri savunmak olacaktır.

(Ihmali durumunda, sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere) hiçbir olay AndroidFreeDownload.net, çalışanları, acenteleri veya distribütörleri (zarar için tazminat, sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere herhangi bir dolaylı, arızi, dolaylı, özel veya cezalandırıcı zararlardan sorumlu olacak kar, kayıp kullanımı, iş durması, bilgi veya veri, ya da maddi zarar kaybı), ya da ortaya çıkan bağlantılı olarak veya bu Anlaşma ile ilgili, AndroidFreeDownload.net Yazılım veya kullanılması veya AndroidFreeDownload.net Yazılımı kullanmak için yetersizlik veya sözleşme, haksız fiil veya ihmal dahil olmak üzere herhangi başka bir teoriye dayalı olup, aşağıda başka konularda mobilya, performans veya kullanım.

AndroidFreeDownload.net Yazılımın satın alma bedelinin geri ödenmesi 'istisnasız s tüm sorumluluk, müşteri sınırlıdır' (maksimum AndroidFreeDownload.net tarafından listelenen olarak size ve önerilen perakende fiyatı ile ödenen miktarın az olduğu) karşılığında ürünün iade tüm kopyalar, ruhsat ve kılavuzlar, ve geri AndroidFreeDownload.net için müşteriden lisans transfer oluşturan tüm malzemeler.

3.5 Garantiler

Yazılı olarak açıkça belirtilmedikçe, AndroidFreeDownload.net Bu Yazılım ile ilgili olarak herhangi bir beyan veya garanti vermez ve açıkça bir satılabilir kalite veya uygunluk zımni garantileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya sözlü, diğer tüm garantiler, ifade veya ima dışlar Özellikle amaç.

3.6 Uygulanacak Hukuk

Bu Anlaşma, Portekiz geçerli belgede yasalarına tabi olacaktır. İşbu irrevocably attorn ve Portekiz mahkemelerin bundan bir münhasır olmayan yargı yetkisine tabi. Herhangi bir hükmü, yasadışı, geçersiz ya da aksi uygulanamaz kabul edilecektir, o zaman bu hüküm, bu Lisansın ayrılabilir kabul ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir edilecektir.

3.7 Fesih

Bu Anlaşmanın hüküm ve koşullarına uymak için herhangi bir başarısızlık, bu lisans otomatik olarak ve derhal sonlanmasına neden olur. Herhangi bir nedenle burada verilen bu lisansın feshi halinde, derhal AndroidFreeDownload.net Yazılımı kullanmayı bırakmanız ve bu Anlaşma kapsamında sağlanan AndroidFreeDownload.net Yazılımın tüm kopyalarını imha etmeyi kabul edersiniz. Uğrayabileceğiniz mali yükümlülükler bu lisansın sona ermesi ya da feshinden.

GARANTİ 4.. REDDİ

BU YAZILIM VE BERABERİNDEKİ DOSYALAR "OLDUĞU GİBİ" SATILDI VE PERFORMANSI VEYA TİCARİ AÇIK VEYA DOLAYLI OLSUN BAŞKA GARANTİ İLE GARANTİ OLMAKSIZIN ARE. BU YASAL UYARI TÜM DOSYALARI ÜRETİLEN VE DA AndroidFreeDownload.net yazılımı tarafından düzenlenmiş ilgilidir.

VERİ KULLANIMI 5. ONAY

Sen AndroidFreeDownload.net de size bildirimler sağlamak için bu bilgileri kullanabilir toplamak ve AndroidFreeDownload.net Software.AndroidFreeDownload.net ile ilgili, varsa, size verilen ürün destek hizmetlerinin bir parçası olarak herhangi bir şekilde toplanan bilgileri kullanabileceğini kabul edersiniz ki kullanım veya ilgi çekici olabilir.